GUEST BLOG WRITING?

Wil je een nieuw publiek bereiken of via een gastblog jouw kennis delen én waardevolle backlinks naar je eigen website verkrijgen? Bezorg ons jouw voorstel en mits goedkeuring verschijnt je artikel binnenkort online!

What's in it for you?

  • You appear on a platform with more than 3,000 unique visitors per month.
  • Vermelding als auteur met naam, foto, omschrijving én link naar jouw website.
  • Kans op vermelding in maandelijkse nieuwsbrief en/of verspreiding via social media.

Game rules?

  • The text should fit the theme and target audience of this website.
  • Quality over quantity: every article is proofread before being published online.
  • The same goes for length: word count is not the most important thing, but content quality is.
    Idealiter telt een post wel minimaal 400 woorden.

Will you join us?

  • Vul onderstaand formulier in of stuur een mail naar tom@tech4marketing.be
  • Provide me with your text + necessary images, profile picture and brief description of yourself.

Supported formats: .docx, .pdf, .jpg and .png (max. 5MB).

Voorbeeld van een gastblog: